Laparoscopic Cholecystectomy
دانشگاه/مرکز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
توسط: علی محمد بنان زاده
مدت زمان 00:05:31
00:05:31
Laparoscopic Appendectomy
دانشگاه/مرکز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
توسط: فريبا يزداني
مدت زمان 00:06:10
00:06:10
Evidence-Based Design For Healthcare Facilities - Part4 - Psychiatric
دانشگاه/مرکز: دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)
توسط: سيد محمد صادق مهدوي , مهري حجت دوست
مدت زمان 00:06:29
00:06:29
Evidence-Based Design For Healthcare Facilities - Part 3 - Key Design Elements
دانشگاه/مرکز: دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)
توسط: سيد محمد صادق مهدوي , مهري حجت دوست
مدت زمان 00:08:59
00:08:59
Evidence-Based Design For Healthcare Facilities - Part 2- Hospital Noise
دانشگاه/مرکز: دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)
توسط: سيد محمد صادق مهدوي , مهري حجت دوست
مدت زمان 00:07:08
00:07:08
Prevention and treatment of Malaria - Part 5
دانشگاه/مرکز:
توسط: نوید دین پرست جدید
مدت زمان 00:06:18
00:06:18
Prevention and treatment of Malaria - Part 4
دانشگاه/مرکز:
توسط: نوید دین پرست جدید
مدت زمان 00:06:14
00:06:14
Introducing the Iranian Insectarium
دانشگاه/مرکز:
توسط: نوید دین پرست جدید
مدت زمان 00:12:27
00:12:27
Transmesoic Laparoscopic
دانشگاه/مرکز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
توسط: علیرضا امین شریفی
مدت زمان 00:09:26
00:09:26
Laparascopic Single Port Nephrectomy
دانشگاه/مرکز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
توسط: علیرضا امین شریفی , بهمن گشتاسبي
مدت زمان 00:13:10
00:13:10
پربیننده ترین فیلم ها
مشاهده همه »
Sutureless Laparoscopic Radical Prostatectomy
رادیکال لاپاروسکوپک پروستاتکتومی بدون استفاده از بخیه
توسط ناصر سیم فروش
دانشگاه/مرکز: دانشگاه علوم پزشکی نمونه
مدت زمان 00:07:08
بازدید: 2137
Welcome to Medtube
معرفي مدتويوب
توسط مصطفی قانعی
دانشگاه/مرکز: دانشگاه علوم پزشکی نمونه
مدت زمان 00:03:54
بازدید: 2094
Lap Bilateral RPLND
دیسکسیون گره های لنفاوی دو طرفه پشت صفاقی از طریق لاپاراسکوپی
توسط عباس بصیری , هومن جلادت , مهرداد محمدی سیپچانی
دانشگاه/مرکز: دانشگاه علوم پزشکی نمونه
مدت زمان 00:00:00
بازدید: 1084
Lap Partial Nephrectomy Medical Rotation Technique
نفرکتومی نسبی از طریق لاپاراسکوپی با روش چرخش پزشکی
توسط عباس بصیری , مهرداد محمدی سیپچانی
دانشگاه/مرکز: دانشگاه علوم پزشکی نمونه
مدت زمان 00:00:00
بازدید: 990
پزشکان
همه
انتخاب آیتم خاص
کلیدواژه ها
همه
انتخاب آیتم خاص
انجمن
همه
انتخاب آیتم خاص
موضوع
همه
انتخاب آیتم خاص
دانشگاه
همه
انتخاب آیتم خاص
مراکز تحقیقاتی
همه
انتخاب آیتم خاص
بیمارستان
همه
انتخاب آیتم خاص
اینجانب :
به نمایندگی از طرف :
تقاضای همکاری با مدتویوب را دارم و آمادگی دارم در زمینه های زیر با آن مجموعه همکاری نمایم :
پست الکترونیک :
وب سایت اینترنتی :